Vorstandsvorsitzende des Vereins Shotokai Leipzig e.V.